Wanneer je een afspraak hebt gemaakt voor een sessie in de praktijk, wil ik je graag vooraf enkele voorbereidingen laten doen. Besef dat je zelf verantwoordelijk bent voor jouw levenssituatie en hoe jij daar mee omgaat. Ik help je graag om daar meer bewustzijn over te krijgen, zodat je beter kunt handelen naar je eigen wens. Huiswerk In een opschrijfboekje kun je op de linker pagina, in telegramstijl, alles noteren wat je belemmert om optimaal gelukkig te zijn. Dat kan te maken hebben met fysieke klachten of met werk, geld, relaties, o.i.d. Ogenschijnlijk hoeven deze klachten niets met elkaar te maken te hebben. Ook kun je belangrijke gebeurtenissen of personen uit je verleden, waar je nog geen vrede mee hebt, noteren. En aan de rechterkant noteer je wat je wèl wilt. Daar komen later ook de verbeteringen en successen bij. Dus van te voren met jezelf om de tafel gaan zitten, zodat we tijdens de sessie daar niet veel tijd meer aan hoeven te besteden, want het ligt dan al vooraan in je bewustzijn. Foto's Daarnaast verzoek ik je enkele foto's mee te brengen, als je die hebt. Ze hoeven niet recent te zijn en mensen mogen ook samen op een foto staan. Het gaat om ouders en grootouders en eventueel mensen die, om welke reden dan ook, té belangrijk in jouw leven zijn of zijn geweest (positief of negatief). Misschien heeft er bijvoorbeeld vroeger iemand bij jullie in huis gewoond. Zoek er niet te lang naar, want zonder foto's kunnen we evengoed werken. Na de sessie neem je ze gewoon weer mee naar huis. Allergenen Als je wilt werken aan een allergie of overgevoeligheid, bijvoorbeeld voor katten of pollen, neem dan een stukje plakband, plak dat even op de kattenvacht, trek het weer los, nu zitten er kattenharen aan. Doe het in een plastic zakje. Bij hooikoorts hang je een reep plakband aan de buitenkant van je raam, haal die de volgende dag weer binnen en doe in een plastic zakje om mee te nemen. Bij verslavingen kun je eventueel iets meenemen van datgene waar je verslaafd aan bent. Sigaret, snoep, wijn, etc… Medicijngebruik Als je op dit moment medicijnen gebruikt, raad ik je aan om daar iets van mee te brengen. Bij verhindering Indien je de gemaakte afspraak niet kunt nakomen, zal ik het zeer op prijs stellen als je bijtijds afbelt. Mocht je nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen.
P. I. T.  -  P r a k t i j k  v o o r  I n t e g r a l e  T h e r a p i e
Home Integrale therapie Biografie Tarieven Contact Hélène Wasser - Praktijk voor Integrale Therapie - 2018 Introductie
H u i s w e r k  v o o r a f  e n  P. I. T. - o p - W i e l e n
Integrale therapie
P.I.T.-op-Wielen Usquert ligt in het hoge noorden van Groningen. Dat kan bezwaarlijk zijn om naar toe te reizen. Daarom houdt Hélène Wasser 2 keer per jaar praktijk op enkele plaatsen in het land, zoals in Leiden, 's Gravenmoer (NB) en Hoenderloo. Mocht u hier belangstelling voor hebben kunt u dat laten weten via mail of telefoon. Sessie-op-afstand Voor baby's en kleine kinderen of dieren is het prettiger wanneer ze niet fysiek naar de praktijk hoeven te komen. Ik kan ze een sessie op afstand geven. Volwassenen die ver weg wonen, bijv. in het buitenland, maar al wel bekend zijn met de werkwijze van de praktijk kunnen ook een sessie op afstand ontvangen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van mail en telefoon. Hiervoor gelden dezelfde tarieven en voorwaarden als bij de sessie in de praktijk.
Omhoog