Werkwijze algemeen Bij een persoonlijke consult wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde spiertest. Daarmee kunnen we contact leggen met het onbewuste of Hoger Bewuste, dat gebied waar alles bekend is. Via het testen wordt duidelijk welke andere technieken en hulpmiddelen worden gehanteerd; het is meestal een combinatie van allerlei mogelijkheden die ik in de afgelopen 25 jaar bestudeerd heb. Zoals: NEI voor de emotionele integratie INTEGRA voor de fysieke kant van de klachten NLP voor de mentale aspecten en Raja Yoga voor het spirituele gedeelte. Ook gebruik ik inzichten en technieken van Reiki, Silva Mind Control, bloesemtherapie, Psychosynthese, Timeline therapie en andere regressie- technieken. Al deze opleidingen, samen met mijn paranormale en empathische vermogens, hebben geleid tot een geheel eigen werkwijze. Vaak geef ik ‘huiswerk’ mee, om nieuwe inzichten te oefenen of te ondersteunen. Daar kunnen ook ondersteunende middelen aan te pas komen, zoals oliën of bloesemdruppels. Deze behandelwijze is een zelfstandige therapie. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarbij diagnose en behandeling door een regulier geneeskundige noodzakelijk zijn. Beide therapieën kunnen elkaar goed aanvullen. Ik werk met mens en dier van voor de conceptie tot na de dood. Bij ongeborenen en kinderen tot 9 jaar en eventueel bij mensen in coma wordt er gewerkt met een zogenoemde schaduwtechniek.
P. I. T.  -  P r a k t i j k  v o o r  I n t e g r a l e  T h e r a p i e
Home Integrale therapie Biografie Tarieven Contact Hélène Wasser - Praktijk voor Integrale Therapie - 2018 Introductie
V o l w a s s e n e n
Integrale therapie